Genel Bilgiler

Beslenme ve diyetetik bölümünün amacı; sağlığın korunması, hastalıkların iyileştirilmesi, topluma yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi olup insan gücü yetiştirerek bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yaparak toplumsal katkı sağlamaktır.
Diyetisyen; Besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırıp ve değerlendirip çözüm yolları bulan, besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla toplumu bilgilendiren, hastalıklarda uygun diyet programı planlayan, eğitim veren meslek grubudur.
Diyetisyenler, sağlıkla ilgili herhangi bir yükseköğretim kurumunun 4 yıllık beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanırlar.
Beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olan diyetisyenler birçok alanda istihdam olanaklarına sahiptir. Bu alanlardan bazıları şunlardır:
  • Özel ve kamu hastaneleri (renal, diyabet vb bir çok alan)
  • Enteral-parenteral beslenme ekibi,
  • Özel Beslenme ve Diyet danışmanlık merkezleri,
  • Toplu beslenme sistemleri (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb ),
  • Gıda sanayi,
  • Aile sağlık merkezleri
  • Toplum sağlık merkezleri
  • Yaşlı bakım merkezleri,
  • Spor merkezleri,
  • Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.