Tarihçe

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Yükseöğretim Kurulu’nun
25/02/2015 tarih ve 10662 sayılı kararı ile açılmış olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığının 02/04/2021 tarih ve E-75850160-301.01.01-23391 sayılı yazısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması sebebiyle Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır. Bölümün henüz öğrencisi
bulunmamaktadır. Bölümümüz 3 kişilik öğretim elemanı kadrosu ile akademik yapılanmasını
devam ettirmektedir. Akademik yapılanmanın tamamlanmasının ardından öğrenci alınması
planlanmaktadır.